Toneelgroep Oostpool

Datum

2004-2008

Categorie
Advies, Creatie, Management
Over dit project

Hoofd public relations en marketing

Tot de kernopdracht behoort het opbouwen van een groter en breder publiek voor Toneelgroep Oostpool, het positioneren van het eigen theater Huis Oostpool in Arnhem èn het professionaliseren van de publieksgerichte afdelingen (marketing, sponsoring en fondsenwerving, front office en vanaf eind 2005 ook horeca en educatie). Ik was verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, strategiebepaling en aansturen bij de uitvoering. Leidinggevende voor 16 professionals.

Resultaten: een naamsbekendheid van ruim 60% in Arnhem, een stijging van het publieksbereik (kaartverkoop) in Huis Oostpool met 40% en in het land met 400%. Horeca en educatie waren in het boekjaar 2006 voor het eerst kostendekkend.