Provincie Gelderland -Wonen-

Datum

2011 en 2014

Categorie
Creatie
Over dit project

Het programma Langer zelfstandig wonen van de provincie Gelderland is nu drie jaar verder: wat zijn de resultaten? Welke benaderingen blijken goed te werken? Elk project heeft een eigen aanpak, wat is de toegevoegde waarde van die benadering? Het doel van de uitgave is: kennisdelen door het tonen van ervaringen en zo inspiratie bieden aan gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere relevante stakeholders. Gesprekken vinden plaats met wethouders, projectleiders, beleidsadviseurs, woningcorporaties, ouderenbonden en gebruikers van woningen. Voor de tweede keer heb ik een inspirerende brochure gemaakt over het opplussen van woningen in opdracht van de provincie Gelderland: ‘Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn, over het opplussen van woningen’.