Provincie Gelderland -cultuur en erfgoed-

Datum

2012, 2013

Categorie
Advies, Management
Over dit project

Advisering beleidscommunicatie 2013-2016

Een nieuw collegeakkoord van Gedeputeerde Staten leidt tot een fundamenteel andere aanpak kunst, cultuur en erfgoed. Twee separate afdelingen vloeien samen om een partnergericht cultuurprogramma uit te voeren. Ik was als adviseur betrokken bij de totstandkoming van het programma en de in- en externe communicatie ervan.

Organisatie, programmering en communicatie Cultuur4daagse

Van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 maart 2012 ontving de provincie vertegenwoordigers van alle grote cultuur- en erfgoedorganisaties. Tijdens de Cultuur4daagse is de basis gelegd voor het nieuwe Cultuurplan 2013-2016. Gedeputeerde Staten hebben afgesproken dat de provincie meer van buiten naar binnen wil werken en daar is op bruisende wijze gehoor aan gegeven. Van elke dag werd live verslag gedaan via Twitter en een live report magazine op www.cultuur4daagse.nl. Dat was baanbrekend vernieuwend communiceren voor de provincie!

Programmering Congres Cultureel Ondernemerschap

Gelderland bruist van cultureel ondernemerschap. 250 vertegenwoordigers van culturele instellingen kwamen vrijdag 11 oktober bijeen op Buitenplaats Koningsweg in Arnhem. Voor het Congres Cultureel Ondernemerschap, de netwerkdag voor alle partners cultuur en erfgoed in de provincie Gelderland, heb ik het inhoudelijke programma verzorgd. De inhoud kwam voor een groot deel bottom-up tot stand, aangevuld met een aantal topinspirators.

Inspiratiesessies voor wethouders

Programmeren van vijf regionale inspiratiedagen. Gedeputeerde en wethouders onderzoeken in de sessies samenwerkingsmogelijkheden voor meerjarenprogramma’s cultuur en erfgoed. Toerisme en recreatie verbinden met cultuur: de provincie ziet daarvoor graag uitdagende programmavoorstellen tegemoet.