Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof
Datum

1 november 2017- 1 oktober 2018

Categorie
Management
Over dit project

Museum Het Valkhof heeft roerige tijden achter de rug. Het museum had een onduidelijk profiel. Er zijn financiële tekorten ontstaan, er was sprake van vertrouwenscrises tussen de verschillende geledingen met consequenties voor de relaties met de stakeholders. De (interim) directeur-bestuurder stelt orde op zaken: er is een nieuwe Raad van Toezicht en er ligt een visiedocument met een strategie voor de komende jaren. Tot het nieuwe managementteam aantreedt, vervul ik de rol van Hoofd Marketing a.i.
Hoofdtaken: ✪ Het marketing- en communicatieteam goed in het zadel krijgen, begeleiden en coachen bij het moderniseren van de aanpak. ✪ Opstellen van een strategisch marketingplan 2018-2020.