Landsdeel Oost, Provincies Gelderland en Overijssel

Datum

2012

Categorie
Creatie, Management
Over dit project

Organisatie en programmering Podiumdag 2012

De provincies Gelderland en Overijssel organiseren vanuit de Podiumregeling 2009-2012 elk jaar een netwerkbijeenkomst voor alle podia en professionele podiumkunstproducenten in Oost-Nederland. Het beter leren kennen van elkaar door het uitwisselen van ontwikkelingen, kennis en ervaring is steeds het achterliggende idee. Identity kreeg de opdracht om de laatste ontmoetingsdag van deze beleidsperiode inhoud te geven en te organiseren. Ik koos voor het zendgebouw van Radio Kootwijk: een plek van verbinding en van vernieuwing. Na jarenlange leegstand heeft dit rijksmonument een gedeelde natuur-cultuurbestemming gekregen. In de nieuwe beleidsplannen van de provincies zijn cultuur en erfgoed in één beleidsprogramma ondergebracht en daarom is dit in meerdere opzichten een passende locatie.

Tijdens de Podiumdag 2012 hebben de deelnemers elkaar inspiratie geboden voor nieuwe vormen van programmeren. De sector maakt een transitie door naar cultureel ondernemerschap. De provincies gaan een andere rol vervullen. De lijn van het huidige beleid in de vorm van de podiumplannen is met deze dag afgerond en er is een start gemaakt voor de herziene samenwerking vanaf 2013.