Gelders Genootschap -omgevingswet-

Datum

2012

Categorie
Advies, Creatie
Over dit project

Voorlichtingscampagne Omgevingswet

Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid gaat de komende jaren ingrijpend op de schop. Het vergunningsproces en de regionale organisatie ervan, alsook het wettelijk kader (de Omgevingswet) gaan veranderen. Dit gaat gepaard met een nieuwe verdeling van overheids- en particuliere taken met minder regels en meer particuliere invloed en verantwoordelijkheid. Identity heeft een voorlichtingscampagne ontwikkeld onder de noemer ‘kwaliteitskaart’.