Forte Welzijn

Datum

najaar 2016

Categorie
Advies
Over dit project

Op welke manier breng je informatie over mantelzorg het beste over? Hoe kun je mantelzorgers duidelijk maken dat ze mantelzorger zijn en dat ze mogen aangeven dat ze hulp kunnen gebruiken? Hoe breng je de mogelijkheden voor ondersteuning zo voor het voetlicht dat mantelzorgers er wel op reageren? Op welke manier voelen vrijwilligers, sportclubmedewerkers en de 1e lijn zich aangesproken om zich in te zetten voor mantelzorgers? Met deze vragen worstelde het nieuwe steunpunt Mantelzorg Berg en Dal.
Samen met de opdrachtgever, gemeente Berg en Dal, hebben we een behapbaar realistisch plan ontwikkeld, waarmee het steunpunt enkele jaren vooruit kan. De naamsbekendheid krijgt een impuls en een positieve lading, meer gegevens van mantelzorgers worden bekend en nieuwe vrijwilligers voor de uitvoering van activiteiten melden zich aan.