Cultuureducatie met kwaliteit

Datum

2014-2017

Categorie
Advies, Creatie, Management
Over dit project

Communicatiestrategie

Samen bouwen aan goed cultuuronderwijs. Onder het motto ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ investeren Rijk, Provincies en gemeenten de komende jaren in cultuur op en rond de basisschool. Het Gelderse programma zet in op vernieuwing van het curriculum, deskundigheidsbevordering, duurzame verbindingen tussen school en omgeving en het beoordelen van de leeropbrengsten van cultuureducatie. Momenteel wordt aan 35 projecten uitvoering gegeven! Identity stelde een PR-strategie voor en begeleidt de komende jaren de uitvoering van het programma.