Adviespunt Zorgbelang

Datum

mei - oktober 2016

Categorie
Advies
Over dit project

Adviespunt Zorgbelang komt op voor de belangen van zorggebruikers. In elke provincie is een adviespunt en gezamenlijk zetten de adviespunten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Met het in werking treden van de Wet langdurige zorg kunnen alle mensen met een Wlz‐indicatie gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De ondersteuning is gericht op het versterken van de positie van de zorgaanvrager. Het begrip cliëntondersteuning en het Adviespunt Zorgbelang zijn een jaar na intreden van de WLZ nog onvoldoende bekend bij de doelgroep en intermediairs. Een communicatieplan resulterend in een creatieve collectieve campagne moet in 2016 nog 10% groei in cliëntbereik genereren.